top of page

TIETOSUOJASELOSTE

Tietosuojan tärkeys

Yksityisyyden suoja ja henkilötietojen lainmukainen käsittely ovat tärkeitä StarJumpille. Pyrimme tällä selosteella antamaan kattavan kuvan henkilötietojen käsittelystä toiminnassamme.

Henkilötietojen käsittely

StarJump käsittelee ja tallentaa rekisteriin pääsääntöisesti seuraavien sidosryhmien henkilötietoja: (1a) potentiaaliset ja olemassa olevat asiakkaat, (1b) yhteistyökumppanit ja palveluntarjoajat ja (1c) yksityishenkilöt (esim. kuluttaja, kuntoilija).

Tässä selosteessa edellä mainituilla sidosryhmillä tarkoitetaan näiden organisaatioiden henkilöedustajia sekä yksityishenkilöitä. Näistä henkilöistä käytetään myöhemmin nimitystä rekisteröity tässä selosteessa.

Henkilötietojen käyttötarkoituksena ovat pääsääntöisesti seuraavat toimenpiteet: (2a) markkinointi (esim. markkinointiviestintä, yhteydenpito), (2b) sidosryhmien yhteistyökumppaneiden ja uusien asiakkuuksien hankinta, niiden hoitaminen, (2c) sopimuksien täytäntöönpano ja (2d) viestintä.

Tietojen käsittelyn perusteina ovat Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen 6. artiklan 1. luvun alakohdat a (rekisteröidyn suostumus) ja b (sellaisen sopimuksen täytäntöön paneminen, jossa rekisteröity on osapuolena).

Kenenkään ei ole pakko luovuttaa henkilötietojaan StarJumpille. Tällöin StarJump ei voi kuitenkaan esimerkiksi solmia sopimuksia potentiaalisen asiakkaan kanssa.

Tietoja ei käytetä automaattisessa päätöksenteossa eikä StarJump tee automaattiseen päätöksentekoon perustuvia päätöksiä. StarJump ei tee profilointia käsittelemiensä henkilötietojen perusteella.

Tietojen vastaanottajat

Tietojen vastaanottajaryhminä ovat StarJumpin henkilökunta ja edustajat. Palvelujen tuottamista varten tietoja saatetaan antaa myös sopimuspalveluntarjoajille ja yhteistyötä varten yhteistyökumppaneille. Sopimuspalveluntarjoajia ovat pääsääntöisesti yritykset, jotka avustavat StarJumpia palvelujen tuottamisessa ja yhteistyökumppaneita ovat pääsääntöisesti eri laitetoimittajat.

Tietolähteet ja tallennettavat tiedot

Henkilötiedot saadaan StarJumpin verkkosivuilla olevien lomakkeiden kautta, StarJumpin ja rekisteröidyn välisestä sopimuksesta tai rekisteröidyn muulla tavalla (esimerkiksi sähköposti, puhelin) antamista tiedoista.

Tallennettavat henkilötiedot saattavat sisältää esimerkiksi rekisteröidyn nimen, sähköpostiosoitteen, puhelinnumeron, edustettavan organisaation nimen, tämän yhteystiedot sekä muita henkilötietoja.

Tietojen säilytys ja luovutus

Rekisterin tiedot tallennetaan palvelimille, jotka sijaitsevat joko Euroopan unionin jäsenmaissa, Euroopan talousalueella tai maissa/alueilla, jotka Euroopan unionin komissio on tähän tarkoitukseen erikseen hyväksynyt (päätös tietosuojan riittävyydestä).

Henkilötietoja säilytetään sen ajan, jona StarJumpilla ja rekisteröidyn edustamalla organisaatiolla tai rekisteröidyllä itsellään on voimassa oleva sopimus ja kolme vuotta sopimuksen päättymisen jälkeen. Muissa tapauksissa henkilötietoja säilytetään enintään kolme vuotta niiden antamisesta.

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti vastaanottajaryhmien ulkopuolelle. Tietoja ei luovuteta suoramarkkinointia ja mielipide- tai markkinatutkimusta varten, ellei luovuttamiseen ole erikseen pyydetty rekisteröidyn lupaa. Henkilötietoja voidaan kuitenkin luovuttaa viranomaisille lakiin perustuvien oikeuksien mukaisesti.

Tietosuojaoikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus päästä tietoihinsa, oikaista tai poistaa niitä ja pyytää käsittelyn rajoittamista. Rekisteröity voi siis saada kopion StarJumpin keräämistä tiedoista ja korjata virheellisiä tietoja. Tietyissä tapauksissa tietoja voidaan poistaa ainoastaan, jos tilalle toimitetaan uudet henkilötiedot tai jos asiakassuhde lopetetaan.

StarJumpin toiminnassa ei synny sellaisia tietoja, jotka täyttäisivät ehdot niiden siirtämiselle toiselle rekisterinpitäjälle.

Jos henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen, rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus peruuttaa se. 

Pyrimme tällä tietosuojaselosteella antamaan kattavan kuvan henkilötietojen käsittelystä toiminnassamme. Jos jokin osa jää kuitenkin edelleen epäselväksi, rekisteröity voi esittää tarkentavia kysymyksiä sähköpostitse rekisterinpitäjälle. Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle tietojen käsittelyä koskien.

Rekisterinpitäjän sähköposti on info@starjump.fi ja muut yhteystiedot ovat tämän sivuston yhteystiedot-osiossa.

EVÄSTEASETUKSET

Yleistä evästeistä

StarJump käyttää evästeitä ja vastaavia tekniikoita sivuston palvelujen ja toimintojen toimivuuden takia sekä sivuston käytön analysointitarkoituksessa.

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet mahdollistavat keskeiset toiminnallisuudet, kuten turvallisuuden, henkilöllisyyden vahvistamisen ja verkon hallinta. Näitä evästeitä ei voi ottaa pois käytöstä.

Markkinointievästeet

Näitä evästeitä käytetään markkinoinnin seurantaan, sopivampien palvelujen tarjoamiseksi ja kiinnostuksenkohteitasi paremmin vastaavien mainosten toimittamiseksi.

Toiminnalliset evästeet 

Näillä evästeillä kerätään tietoja käyttäjien valintojen säilyttämiseksi, jotta voidaan tarjota parempi ja henkilökohtaisempi käyttökokemus.

Analytiikkaevästeet 

Nämä evästeet auttavat ymmärtämään, miten vierailijat käyttävät sivustoamme, havaitsemaan virheitä ja tarjoamaan paremman kokonaisanalyysin.

Evästeasetusten muuttaminen

Jos haluat muuttaa evästeasetuksiasi, lähetä asiasta StarJumpille sähköposti osoitteeseen info@starjump.fi.

bottom of page